Hermed indkaldes til generalforsamling i Linedanceklubben Ydercirklen med følgende punkter på dagsordnen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning samt godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse og én suppleant
7. Valg af bilagskontrollant
8. Aktiviteter for sæsonen 2018/2019 (forslag modtages gerne)
9. Eventuelt

Mødet afholdes på Dyvekeskolen, Gymnastiksal 75, fredag den 25. maj 2018 kl. 18.00

Vi spiser vores medbragte mad under generalforsamlingen og fortsætter med linedans nogle timer frem eller tre.
Ydercirklen | Azaleagangen 38 | 2300 København S | Tlf.: 27192589 | Betalingsinfo: Danske Bank Reg.nr. 1551 Konto.nr. 10990734